ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen bevestigen de kwaliteit van generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001.

Eltrex Motion is in het bezit van een ISO 9001 certificaat. Dit betekent dat ons kwaliteitssysteem ieder half jaar wordt geaudit door een extern bureau en waardoor onze klanten verzekerd zijn van een zeker kwaliteitsniveau.

Eltrex Motion zal voor een groot aantal klanten aan internationale standaarden blijven voldoen. Hier is het ISO 9001 certificaat in PDF te downloaden. Mocht u graag aanvullende informatie willen ontvangen neem dan contact op met Eltrex Motion.

AEO-F Certification

Our AEO-F certificate ensures our customers that our members are the right partner in storing, handling and transporting their products. AEO-F is an internationally recognized quality mark indicating that our role in the international supply chain is secure and that our customs controls and procedures are secure and compliant. It’s not mandatory, but it gives quicker access to certain simplified customs procedures and in some cases the right to ‘fast-track’ our shipments through customs and security procedures. The AEO-F status is for businesses that are established in the EU and are actively involved in customs operations and international trade and have an Economic Operator Registration and Identification (EORI) number. The EU AEO database allows anyone to check who holds an AEO-F status, what type it is, and the date and country of issue. AEO-F is also internationally recognized as an equivalent of C-TPAT.

Download AEO-F Certificate

RoHS

RoHSDe Europese Raad en het Europese Parlement hebben een richtlijn opgesteld die bekend staat als de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances). Deze richtlijn 2002/95/EC beperkt de toepassing van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur die vanaf 1 juli 2006 op de markt werd gebracht en beperkt de toepassing van de volgende stoffen: Lood (Pb), Kwik (Hg), Cadmium (Cd), Zeswaardig Chroom (Cr6+), Poly-Gebromeerde Bifenyl (PBB) en Poly-Gebromeerde Difenylether (PBDE).

Een RoHS certificaat is per RoHS conform product op te vragen.

Incoterms

Vanaf 1 januari 2011 zijn op alle transacties van Eltrex Motion onze algemene verkoopvoorwaarden èn Incoterms® 2010 van toepassing. Incoterms zijn regels voor het vastleggen en afspreken van de onderlinge handelsverhoudingen, opgesteld door de internationale Kamer van Koophandel.

Deze incoterms zijn over de hele wereld hetzelfde en regelen de rechten en verplichtingen tussen de handelspartijen. Zo geven deze regels aan wie de goederen tot welk moment verzekert en wanneer het risico van de goederen op een andere partij overgaat. In Incoterms is niet de eigendomsoverdracht geregeld, dit vindt u terug in onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Incoterms

De 11 Incoterms® regels

 • CFR – Cost and Freight
 • CIF – Cost, Insurance & Freight incl. till receiving harbour
 • CIP – Carriage and Insurrance Paid to
 • CPT – Carriage Paid to
 • DAP – Delivered At Place (voorheen DDU)
 • DAT – Delivered At Terminal
 • DDP – Delivered Duty Paid
 • EXW – EX Works
 • FAS – Free Alongside Ship
 • FCA – Free Carrier
 • FOB – Free On Board

Nieuwe regels Incoterms

In Incoterms® 2010 zijn twee nieuwe regels opgenomen. Delivered At Terminal (DAT) ziet toe op de regels voor het ter beschikking stellen van de goederen aan de koper, gelost van het arriverende vervoermiddel. Delivered At Place (DAP) zijn ook regels voor het ter beschikking stellen van de goederen aan de koper, maar dan wel gereed om te lossen. Voor beide regels geldt dat de verkoper alle kosten en risico’s draagt voor het vervoer van de goederen naar de plaats van bestemming.

Ten aanzien van het vervoer over binnenwateren en de zee geldt nog dat de goederen geleverd zijn als ze aan boord van het schip zijn en niet op het moment dat de goederen de scheepsreling zijn gepasseerd, zoals dat bij de oude regels het geval was. De Incoterms® 2010 zijn ook zo aangepast dat nu duidelijk is welke terminalkosten voor rekening van welke partij moeten komen.